Maritimelink

Candidate login


Quick job seach

  • Location
  • Jobs
  • Years of experience
  • Levels
  • Time
  • Level

SEARCH RESULTS

Found 301 results. Showing 1-12 results.

IDVacancies Company Name Location Date posted
#1 Nhân viên khai thác CÔNG TY CỔ PHẦN TRẦN GIA -Hai Phong 30-03-2011
#2 Phó phòng khai thác tàu biển Công ty TNHH VTB Trường Giang -Hai Phong 30-03-2011
#3 Thủy thủ,thợ máy,bếp,phục vụ,bosun,thợ cả,sỹ quan máy,sỹ quan boong,một nhân viên kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ĐÔNG LONG -Ho Chi Minh 30-03-2011
#4 Sales, Giao nhận vận tải Công ty TNHH dịch vụ vận chuyển Toàn Cầu -Hanoi 30-03-2011
#5 Nhân viên Marketting Công ty Maxpeed Hà Nội -Hanoi 30-03-2011
#6 Giám định viên Hàng Hải Công ty Cổ Phần Giám Định Nông Sản, Thực phẩm - Công Nghiệp, Hàng Tiêu Dùng - Hàng Hải Dầu Khí -Ho Chi Minh
-Ba Ria
31-03-2011
#7 Nhân Viên Chứng Từ Logistics Công ty TNHH VẬN TẢI BIỂN OCEANWARD -Ho Chi Minh 31-03-2011
#8 Sales CTY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI HÀNG HÓA BIỂN XANH -Ho Chi Minh 31-03-2011
#9 Sales Logistics New World Transport Corporation -Hanoi 31-03-2011
#10 Nhân viên khai thác tàu quốc tế Công ty TNHH TM XD Đại Trung Nguyên -Ho Chi Minh 31-03-2011
#11 Nhân viên khai thác hàng hải CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN & THUÊ TÀU NAM LONG -Ho Chi Minh 31-03-2011
#12 Nhân viên phòng chứng từ Cty vận tải Quốc Tế Việt Mỹ -Hanoi 31-03-2011

Found 301 results. Showing 1-12 results.