Maritimelink

Candidate login


Quick job seach

  • Location
  • Jobs
  • Years of experience
  • Levels
  • Time
  • Level

SEARCH RESULTS

Found 50 results. Showing 1-12 results.

IDVacancies Company Name Location Date posted
#1 Thủy thủ,thợ máy,bếp,phục vụ,bosun,thợ cả,sỹ quan máy,sỹ quan boong,một nhân viên kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ĐÔNG LONG -Ho Chi Minh 30-03-2011
#2 Giám định viên Hàng Hải Công ty Cổ Phần Giám Định Nông Sản, Thực phẩm - Công Nghiệp, Hàng Tiêu Dùng - Hàng Hải Dầu Khí -Ho Chi Minh
-Ba Ria
31-03-2011
#3 Nhân Viên Chứng Từ Logistics Công ty TNHH VẬN TẢI BIỂN OCEANWARD -Ho Chi Minh 31-03-2011
#4 Sales CTY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI HÀNG HÓA BIỂN XANH -Ho Chi Minh 31-03-2011
#5 Nhân viên khai thác tàu quốc tế Công ty TNHH TM XD Đại Trung Nguyên -Ho Chi Minh 31-03-2011
#6 Nhân viên khai thác hàng hải CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN & THUÊ TÀU NAM LONG -Ho Chi Minh 31-03-2011
#7 Kỹ sư bán hàng Công ty TNHH TM & DV Hàng hải Hải An -Ho Chi Minh 31-03-2011
#8 Giám định viên hàng hải Công ty Cổ Phần Giám Định Nông Sản, Thực phẩm - Công Nghiệp, Hàng Tiêu Dùng - Hàng Hải Dầu Khí -Vung Tau
-Ho Chi Minh
31-03-2011
#9 Nhân viên chứng từ Shipping Cty TNHH TMDV Hàng Hóa ANC -Ho Chi Minh 07-04-2011
#10 Thợ điện (tàu) CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (ITC CORP) -Ho Chi Minh 07-04-2011
#11 Nhân viên chứng từ xuất khẩu Công ty TNHH OV Container Line Việt Nam -Ho Chi Minh 18-04-2011
#12 Nhân viên Sale CÔNG TY CỔ PHẦN TRẦN GIA -Ho Chi Minh
-Hai Phong
21-04-2011

Found 50 results. Showing 1-12 results.