Maritimelink

Candidate login


Quick job seach

  • Location
  • Jobs
  • Years of experience
  • Levels
  • Time
  • Level

SEARCH RESULTS

Found 22 results. Showing 1-12 results.

IDVacancies Company Name Location Date posted
#1 Sales, Giao nhận vận tải Công ty TNHH dịch vụ vận chuyển Toàn Cầu -Hanoi 30-03-2011
#2 Nhân viên Marketting Công ty Maxpeed Hà Nội -Hanoi 30-03-2011
#3 Sales Logistics New World Transport Corporation -Hanoi 31-03-2011
#4 Nhân viên phòng chứng từ Cty vận tải Quốc Tế Việt Mỹ -Hanoi 31-03-2011
#5 Nhân viên kinh doanh SME LOGISTICS -Hanoi 31-03-2011
#6 Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH dịch vụ vận chuyển Toàn Cầu -Hanoi 31-03-2011
#7 Sales Executive SAFWAY INT L LOGISTICS J.S.C -Hanoi 07-04-2011
#8 Lập trình viên Công ty cổ phần -Hanoi 20-04-2011
#9 Nhân viên chứng từ Công ty TNHH dịch vụ vận chuyển Toàn Cầu -Hanoi 20-05-2011
#10 Thủy thủ CONG TY VAN TAI BIEN XUYEN A -Hai Phong
-Ho Chi Minh
-Hanoi
30-06-2011
#11 Thợ máy CONG TY VAN TAI BIEN XUYEN A -Hai Phong
-Ho Chi Minh
-Hanoi
30-06-2011
#12 Nhân viên chứng từ Công ty TNHH dịch vụ vận chuyển Toàn Cầu -Hanoi 12-07-2011

Found 22 results. Showing 1-12 results.