Maritimelink

Candidate login


Quick job seach

  • Location
  • Jobs
  • Years of experience
  • Levels
  • Time
  • Level

SEARCH RESULTS

Found 166 results. Showing 1-12 results.

IDVacancies Company Name Location Date posted
#1 Nhân viên khai thác CÔNG TY CỔ PHẦN TRẦN GIA -Hai Phong 30-03-2011
#2 Phó phòng khai thác tàu biển Công ty TNHH VTB Trường Giang -Hai Phong 30-03-2011
#3 1 Thuy Thu + 1 Tho May tau 4300 Dwt CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN BẢO LONG - BAOLONG SHIPPING CO -Hai Phong 05-04-2011
#4 may hai 3000kw CONG TY VAN TAI BIEN XUYEN A -Hai Phong 06-04-2011
#5 ĐẠI PHÓ HẠNG NHẤT CÔNG TY CỔ PHẦN DV-VTB TRUNG THANH -Hai Phong 06-04-2011
#6 Thủy thủ + Thợ máy CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Hoàng Phương -Hai Phong 06-04-2011
#7 thuy thu . tho may CONG TY TNHH VTB QUOC TE HAI PHONG -Hai Phong 07-04-2011
#8 Tuyển thuyền trưởng hạng nhất cho tàu 7000DWT + Máy trưởng hạng hai CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC TOÀN CẦU -Hai Phong 07-04-2011
#9 Nhân viên Sale CÔNG TY CỔ PHẦN TRẦN GIA -Ho Chi Minh
-Hai Phong
21-04-2011
#10 Nhân viên Tally AGE-LINES CO.,LTD -Hai Phong 28-04-2011
#11 Thủy thủ mới ra trường CONG TY TNHH VTB QUOC TE HAI PHONG -Hai Phong 07-06-2011
#12 Thợ máy tàu biển DONG PHONG SHIPPING JOINT STOCK COMPANY -Hai Phong 07-06-2011

Found 166 results. Showing 1-12 results.