Maritimelink

Candidate login


Quick job seach

  • Location
  • Jobs
  • Years of experience
  • Levels
  • Time
  • Level

SEARCH RESULTS

Found 12 results. Showing 1-12 results.

IDVacancies Company Name Location Date posted
#1 Giám định viên Hàng Hải Công ty Cổ Phần Giám Định Nông Sản, Thực phẩm - Công Nghiệp, Hàng Tiêu Dùng - Hàng Hải Dầu Khí -Ho Chi Minh
-Ba Ria
31-03-2011
#2 Nhân viên giám định CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ TƯ VẤN VIỆT - VIETCONTROL -Ho Chi Minh
-Ba Ria
22-06-2011
#3 Kỹ Sư Dự án (Chuyên Ngành Đóng Tàu) CÔNG TY CP TỨ HẢI (UNI-BROS) -Ba Ria 20-09-2011
#4 Project Engineer Saigon Shipyard Co., Ltd. -Ba Ria 21-09-2011
#5 Hydraulic System Engineer (Shipbuilding)/kỹ Sư Cơ Khí Động Lực Tàu Thủy Saigon Shipyard Co., Ltd. -Ba Ria 21-09-2011
#6 Machinery & Piping Material Controller (Shipbuilding) Saigon Shipyard Co., Ltd. -Ba Ria 22-09-2011
#7 Purchasing Officer Saigon Shipyard Co., Ltd. -Ba Ria 22-09-2011
#8 Assistant D&E Manager Saigon Shipyard Co., Ltd. -Ba Ria 22-09-2011
#9 Hull Design Engineer Saigon Shipyard Co., Ltd. -Ba Ria 05-10-2011
#10 PROJECT MANAGER Strategic Marine ( V ) Co,. Ltd -Ba Ria 03-01-2012
#11 Marine Estimator Strategic Marine ( V ) Co,. Ltd -Ba Ria 03-01-2012
#12 Engineering Superintendent / Tổng giám sát thi công lắp đặt ống máy Strategic Marine ( V ) Co,. Ltd -Ba Ria 29-02-2012

Found 12 results. Showing 1-12 results.