Maritimelink

Candidate login


Quick job seach

  • Location
  • Jobs
  • Years of experience
  • Levels
  • Time
  • Level

SEARCH RESULTS

Found 6 results. Showing 1-6 results.

IDVacancies Company Name Location Date posted
#1 Đại phó hạng nhất CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NAM -Hai Phong 03-08-2011
#2 Đại phó hạng nhất Công ty TNHH Thương mại Vận tải biển Xuyên Á 04-08-2011
#3 Đại phó hạng 1 Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Quốc tế 10-08-2011
#4 Đại phó Công ty cổ phần quản lý tàu NST -Hai Phong 12-09-2011
#5 Đại phó hạng nhất CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI ÂU VIỆT -Hai Phong 13-09-2011
#6 Đại phó hạng nhất Trung tâm Thuyền viên - C.ty CP Vận tải Biển Bắc (NOSCO) -Hai Phong 04-11-2011

Found 6 results. Showing 1-6 results.