Maritimelink

Candidate login


Quick job seach

  • Location
  • Jobs
  • Years of experience
  • Levels
  • Time
  • Level

SEARCH RESULTS

Found 19 results. Showing 13-19 results.

IDVacancies Company Name Location Date posted
#13 Đại phó hạng 2 CÔNG TY CỔ PHẦN TRẦN GIA -Hai Phong 06-10-2011
#14 Đại phó hạng 2 CONG TY TNHH VTB QUOC TE HAI PHONG -Hai Phong 13-10-2011
#15 Đại phó hạng 2 Công ty CP TM DV Vận tải biển Thái Bình Dương -Hai Phong 19-10-2011
#16 Đại phó hạng 2 Công ty CP TM DV Vận tải biển Thái Bình Dương -Hai Phong 21-10-2011
#17 Đại phó hạng 2 Cong ty CP XNK vat tu thiet bi duong sat-Trung tam PTVL va Xuat khau lao dong -Hanoi 21-10-2011
#18 Đại phó hạng 2 CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN BẢO LONG - BAOLONG SHIPPING CO -Hai Phong 25-10-2011
#19 Đại phó hạng 2 Công ty quản lý tàu biển Phú Tài -Hai Phong
-Other
09-03-2015

Found 19 results. Showing 13-19 results.