Maritimelink

Ứng viên đăng nhập


Tìm việc nhanh

  • Địa điểm
  • Công việc
  • Số năm kinh nghiệm
  • Cấp bậc
  • Thời gian
  • Trình độ

KẾT QUẢ TÌM KIẾM

Tìm thấy 14 kết quả. Đang hiển thị 1-12 kết quả.

IDVị trí cần tuyển Tên công ty Địa điểm Ngày đăng
#1 Sỹ quan boong CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NAM -Hải Phòng 03-08-2011
#2 Sỹ quan boong CÔNG TY CỔ PHẦN DV-VTB TRUNG THANH -Hải Phòng 15-08-2011
#3 PHÓ 2 TÀU 7500 DWT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN THƯƠNG GIANG -Hải Phòng
-Hà Nội
-Hồ Chí Minh
22-08-2011
#4 Sỹ quan boong CÔNG TY CỔ PHẦN DV-VTB TRUNG THANH -Hải Phòng 01-09-2011
#5 Sỹ quan boong Quang Minh Co., ltd -Hồ Chí Minh 01-09-2011
#6 Sỹ quan boong CÔNG TY CỔ PHẦN DV-VTB TRUNG THANH -Hải Phòng 05-09-2011
#7 Sỹ quan boong CÔNG TY CPTM & VTB QUỐC TẾ TRƯỜNG PHÁT -Hải Phòng 08-09-2011
#8 Sỹ quan boong CONG TY TNHH VTB QUOC TE HAI PHONG -Hải Phòng 12-09-2011
#9 Sỹ quan boong CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NAM -Hải Phòng 14-09-2011
#10 Sỹ quan boong CÔNG TY CỔ PHẦN DV-VTB TRUNG THANH 03-10-2011
#11 Sỹ quan boong CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NAM -Hải Phòng 04-10-2011
#12 Sỹ quan boong Công ty TNHH Thương mại Vận tải biển Xuyên Á 05-10-2011

Tìm thấy 14 kết quả. Đang hiển thị 1-12 kết quả.