Maritimelink

Ứng viên đăng nhập


Tìm việc nhanh

  • Địa điểm
  • Công việc
  • Số năm kinh nghiệm
  • Cấp bậc
  • Thời gian
  • Trình độ

KẾT QUẢ TÌM KIẾM

Tìm thấy 9 kết quả. Đang hiển thị 1-9 kết quả.

IDVị trí cần tuyển Tên công ty Địa điểm Ngày đăng
#1 Sỹ quan vận hành máy CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NAM -Hải Phòng 03-08-2011
#2 Sỹ quan vận hành máy CÔNG TY CỔ PHẦN DV-VTB TRUNG THANH 25-08-2011
#3 Sỹ quan máy CONG TY VAN TAI BIEN XUYEN A -Hải Phòng 05-09-2011
#4 Sỹ quan vận hành máy CONG TY TNHH VTB QUOC TE HAI PHONG -Hải Phòng 12-09-2011
#5 Sỹ quan vận hành máy CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NAM -Hải Phòng 14-09-2011
#6 Sỹ quan vận hành máy Công ty TNHH Thương mại Vận tải biển Xuyên Á 24-09-2011
#7 Sỹ quan vận hành máy CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NAM -Hải Phòng 04-10-2011
#8 Sỹ quan vận hành máy Công ty TNHH Thương mại Vận tải biển Xuyên Á 05-10-2011
#9 Sỹ quan vận hành máy CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Hoàng Phương -Hải Phòng 27-10-2011

Tìm thấy 9 kết quả. Đang hiển thị 1-9 kết quả.