Maritimelink

Ứng viên đăng nhập


Tìm việc nhanh

  • Địa điểm
  • Công việc
  • Số năm kinh nghiệm
  • Cấp bậc
  • Thời gian
  • Trình độ

KẾT QUẢ TÌM KIẾM

Tìm thấy 19 kết quả. Đang hiển thị 1-12 kết quả.

IDVị trí cần tuyển Tên công ty Địa điểm Ngày đăng
#1 Đại phó hạng 2 CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NAM -Hải Phòng 03-08-2011
#2 Đại phó hạng 2 CÔNG TY CỔ PHẦN DV-VTB TRUNG THANH -Hải Phòng 15-08-2011
#3 Đại phó hạng 2 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN THUỲ DƯƠNG 26-08-2011
#4 Đại phó hạng 2 CTy TM VTB Toan Thang Loi sjc -Hải Phòng 30-08-2011
#5 Đại phó hạng 2 CÔNG TY CỔ PHẦN DV-VTB TRUNG THANH -Hải Phòng 01-09-2011
#6 Đại phó hạng 2 CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN BẢO LONG - BAOLONG SHIPPING CO -Hải Phòng 07-09-2011
#7 Phó hai Công ty cổ phần quản lý tàu NST -Hải Phòng 08-09-2011
#8 Đại phó hạng 2 CÔNG TY CỔ PHẦN DV-VTB TRUNG THANH -Hải Phòng 09-09-2011
#9 Đại phó hạng 2 CÔNG TY CỔ PHẦN DV-VTB TRUNG THANH -Hải Phòng 13-09-2011
#10 Đại phó hạng 2 CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NAM -Hải Phòng 14-09-2011
#11 Đại phó hạng 2 DONG DUONG SHIP -Hải Phòng 16-09-2011
#12 Phó 2 tàu 6300 dwt CÔNG TY TNHH THỊNH CƯỜNG -Hải Phòng 04-10-2011

Tìm thấy 19 kết quả. Đang hiển thị 1-12 kết quả.