Maritimelink

Candidate login


employers to introduce

CÔNG TY CỔ PHẦN DV-VTB TRUNG THANH

CÔNG TY CỔ PHẦN DV-VTB TRUNG THANH

Company Summary:

Công ty được thành lập năm 2009-làm những ngành sau:Quản lý khai thác tàu-khai thác và môi giới hàng hải-đại lý tàu-đại lý mua bán và ký gửi hang hoá

Company size:
From 10 person to 20 person Employees

Website:
http://  

Address:
248 Lê Thánh Tông-Ngô quyền-Hải phòng

Contact Person:
Mr Tuấn

Email:
minhhunghp2005@gmail.com  

Contact phone:
0313759267/0936637911

Đại phó hạng 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN DV-VTB TRUNG THANH

Position Employment: Đại phó hạng 2
Date Post: 15-08-2011
Position: Làm việc trên tàu
Working: According to job requirements
Salary: Agreement
Address for work: Hai Phong
Quantity: 1
Experience require: Not required
Job Description: - Làm việc trên tàu
Benefits: - Theo bộ luật lao động
Other requirements: - Có kinh nghiệm là 1 lợi thế
Resume contain: - Bộ hồ sơ đầy đủ
- Các giấy tờ và chứng chỉ có liên quan
Deadline: 28-8-2011