Maritimelink

Liên hệ

*
*
*
*
*
Văn phòng giao dịch tại Hải Phòng:

+ Tầng 6 – Số 22 đường Lý Tự Trọng – quận Hồng Bàng – Hải Phòng – Việt Nam.

+ Điện thoại: +84 31 356 9323

+ Email: admin@maritimelink.vn

Fax: + 84 31 356 9322