Maritimelink

Điều khoản sử dụng

Chấp thuận Điều Khoản Sử Dụng:

Xin hãy đọc kỹ các Điều Khoản Sử Dụng này trước khi truy nhập và sử dụng website tuyển dụng www.maritimelink.vn. Như một điều kiện và cân nhắc để truy nhập www.maritimelink.vn Website, việc truy nhập và sử dụng www.maritimelink.vn Website sẽ mặc nhiên xác lập việc chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều Khoản Sử dụng này, điều này xác lập một thỏa thuận giữa bạn và www.maritimelink.vn Website về sử dụng các dịch vụ (miễn phí hoặc có phí) có trên maritimelink.vn Website tùy từng thời điểm. NẾU BẠN KHÔNG MUỐN BỊ RÀNG BUỘC VÀO BẢN THỎA THUẬN NÀY, XIN ĐỪNG TRUY CẬP www.maritimelink.vn Website. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bản thoả thuận này, xin hãy liên lạc với chúng tôi qua email: admin@maritimelink.vn.

Quy định chung :

• Các dịch vụ cơ bản của www.maritimelink.vn đối với người tìm việc_ứng viên là miễn phí, do đó chúng tôi không đảm bảo mọi yêu cầu và thông tin của các bạn đều sẽ được đáp ứng.

• Người tham gia chịu trách nhiệm về việc đăng ký và sử dụng thông tin trên www.maritimelink.vn. Người tham gia phải điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu của ban quản trị www.maritimelink.vn.

• Người đăng tin phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, nghiêm túc của các thông tin và các vấn đề phát sinh do thông tin mà mình đăng lên, kể cả các thông tin đăng tuyển, thông tin tìm việc cũng như các thông tin về quảng cáo. Các thông tin phải nghiêm túc và phù hợp với nội dung tìm hoặc đăng tuyển.

• Các tin quảng cáo, tìm việc, tìm người… phải qua sự kiểm duyệt của ban quản trị www.maritimelink.vn trước khi đăng tải lên mạng. www.maritimelink.vn giữ quyền được loại bỏ những thông tin không phù hợp với tiêu chí của www.maritimelink.vn, vi phạm pháp luật hay có thể làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các cá nhân hay tổ chức khác mà không cần thông báo cho các cá nhân hoặc tổ chức đã đăng các tin đó. Những thông tin đăng không chính xác hoặc không rõ ràng về nội dung sẽ bị www.maritimelink.vn hủy bỏ.

Không cam kết bảo đảm kết quả:

www.maritimelink.vn cam kết là nhịp cầu thiết thực giữa nhà tuyển dụng và người lao động. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo sự liên lạc giữa nhà tuyển dụng với ứng viên là đúng thời hạn bởi có những ứng viên đã tìm được công việc trước đó hay nhà tuyển dụng đã tuyển được người, và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ quyết định tuyển dụng nào của Người sử dụng.

Quy định và quyền lợi đối với ứng viên www.maritimelink.vn:

• Ứng viên chỉ cần đăng ký với trang web là có thể xem được thông tin tuyển dụng và nhà tuyển dụng.

• Vì một lý do nào đó mà ứng viên không muốn đăng rõ họ tên và địa chỉ thật của mình thì hãy đăng ký với ban quản trị www.maritimelink.vn. Để đảm bảo sự chính xác của thông tin yêu cầu ứng viên gửi đến ban quản trị bản copy các chứng chỉ phù hợp với chức danh đăng ký, giới thiệu về bản thân, giới thiệu về chuyên môn, nghiệp vụ, các yêu cầu về lương và điều kiện làm việc. Ban quản trị sẽ đăng lên web thông tin của ứng viên với tên và địa chỉ là các từ viết tắt. Ban quản trị sẽ cấp cho ứng viên mật khẩu để truy cập hệ thống. Ban quản trị sẽ thông báo ngay cho ứng viên khi có tin tuyển phù hợp. Các nhà tuyển dụng sẽ liên lạc với ứng viên qua ban quản trị www.maritimelink.vn.

• Với ứng viên sáng giá (ứng viên có kinh nghiệm và đầy đủ thông tin), tên và địa chỉ liên lạc của ứng viên sẽ được gửi ngay đến các nhà tuyển dụng có nhu cầu.

Quy định và quyền lợi đối với nhà tuyển dụng :

• Nhà tuyển dụng chịu trách nhiệm với những thông tin đăng tải trên trang www.maritimelink.vn Chỉ các Nhà tuyển dụng đã đăng ký mới có quyền xem thông tin và chọn ứng viên vào vị trí tuyển dụng của công ty mình.

• Việc đăng ký của nhà tuyển dụng rất đơn giản và không phải trả một khoản phí nào. Mỗi tin tuyển dụng chỉ được đăng một tháng. Các tin tuyển dụng quá hạn một tháng sẽ bị loại bỏ. Nếu nhà tuyển dụng muốn kéo dài việc đăng một tin tuyển nào đó thì phải thông báo cho ban quản trị bằng email.

• Một nhà tuyển dụng có thể đăng nhiều tin tuyển dụng.

• Để đảm bảo sự nghiêm túc và chính xác của thông tin về nhà tuyển dụng cũng như các tin tuyển dụng do nhà tuyển dụng đăng lên, ban quản trị web sẽ duyệt các tin này trước khi đăng lên www.maritimelink.vn. Các tin sẽ được lên web trong khoảng thời gian 24h giờ kể từ khi nhà tuyển dụng đăng các tin đó. Trường hợp nhà tuyển dụng muốn đăng ngay lập tức thì hãy liên lạc đến: 0932 889 988.

• Nhà tuyển dụng thường xuyên, có uy tín sẽ được ban quản trị www.maritimelink.vn quan tâm đặc biệt. Mọi tin tuyển của nhà tuyển dụng sẽ được gửi ngay đến địa chỉ của các ứng viên thích hợp. Các tin tuyển dụng sẽ được đăng lên ngay lập tức.

• Nhà Tuyến dụng không được đăng các thông tin tìm người cho các công việc có mục đích vi phạm pháp luật.